POLÍTICA DE PRIVACIDADE

De acordo cos principios de licitude e lealdade no tratamento de datos de carácter persoal establecidos no Regulamento Xeral Europeo de Protección de Datos 2016/679 e a Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía de Dereitos Dixitais, informamos os usuarios e visitantes sobre a nosa política de protección de datos persoais.

 

QUEN É O RESPONSABLE DO TRATAMENTO?

Identidade: GREENFIBER, S.L

Dirección: Plaza Da Veiga Da Eira, 2 – Piso 1 Oficina 3, 36003, Pontevedra

Correo electrónico: informacion@greenfiber.es

 

CON QUÉ FINALIDADE TRATAMOS OS SEUS DATOS?

Recompilamos diversos datos de carácter persoal para distintos tratamentos, cada un deles con finalidades concretas.

  • Os datos recolleitos mediante a ligazón de contacto que figura na nosa web na sección co mesmo nome trátanse coa finalidade de atender a súa consulta.
  • Esta páxina web usa cookies técnicas exentas de consentimento e cookies de terceiros analíticas para obter información sobre usos da web. Consulte aquí a nosa política de cookies para saber máis.
  • Cando intercambiamos correos electrónicos, os datos que se poidan incluír nos mesmos mesmo en arquivos adxuntos incorpóranse no seu caso a tratamentos de datos coa finalidade de atender as solicitudes relacionados coa consulta ou petición realizada e no seu caso incorpóranse á súa ficha de cliente. A información intercambiada é confidencial e non pode ser revelada a persoas non autorizadas.
  • Enviamos comunicacións institucionais, novidades e información comercial ás nosas listas de distribución.

Todos os campos que se mostren con * son obrigatorios e non facilitarvos pode implicar a imposibilidade de non levar a cabo o tratamento de datos solicitado.

 

CAL É A LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO DOS SEUS DATOS?

Tratamentos baseados no consentimento do interesado (art 6.1 a) RGPD)

Tratamentos de datos recibidos a través de ligazóns ou formularios de contacto ou do formulario ou portal de xestión do talento.

Tratamentos de datos recompilados a través de cookies que son aceptadas polo usuario.

Tratamentos de datos relativos á nosa newsletter ou novidades informativas.

 

Tratamentos de datos baseados no interese lexítimo (art 6.1 f RGPD)

Tratamentos de datos incluídos no intercambio de correos electrónicos.

No caso de que o USUARIO facilite datos de carácter persoal de terceiros, recoñece informalos do contido desta política e dispoñer da autorización para ese efecto.

 

POR CANTO TEMPO CONSÉRVANSE OS SEUS DATOS?

Os datos recolleitos a través do formulario ou ligazón de contacto non se conservarán durante máis que o tempo necesario para atender a solicitude e facer o seu seguimento para a súa resolución.

Os datos intercambiados a través do correo electrónico conservaranse tempo necesario para atender a solicitude e facer o seu seguimento para a súa resolución.

 

A QUEN SE COMUNICAN Os SEUS DATOS?

Os datos recompilados a través da nosa páxina web (aloxada en territorio da U.E) mediante a ligazón de contacto ou formularios, son recibidos a través dun servizo de correo que usa Microsoft Outlook 365 e usa servizos situados en territorio da UE.

Microsoft dispón de Cláusulas Contractuais Tipo aprobadas pola Decisión da Comisión do 4 de xuño de 2021.

Compartimos datos con provedores de servizos externos, asesorías, consultoras, nalgúns casos provedores de servizos informáticos ou aloxamento web.

En todo caso e dentro dos supostos legalmente previstos poderanse a comunicar a terceiros, por exemplo Xulgados ou Tribunais.

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS DE DATOS

Non levan a cabo transferencias internacionais de datos.

 

CALES SON OS SEUS DEREITOS?

O titular dos datos ten dereito a:

  • Acceder aos seus datos
  • Rectificar os seus datos
  • Suprimir os seus datos

Nalgúns casos e de acordo con as normativas específicas poderá

  • Portar os seus datos a outro Responsable
  • Opoñerse a todo ou parte do tratamento
  • Limitar o uso dos seus datos persoais

O interesado poderá retirar o consentimento facilitado para calquera tratamento de datos en calquera momento.

En caso de non satisfacer os seus dereitos, pode presentar reclamación #ante a Autoridade de Protección de Datos en C/ Jorge Juan 6, 28001, Madrid.

 

AUSENCIA DE PROCESOS DE DESICIÓN AUTOMATIZADA

Os datos obxecto de tratamento non se someten a procesos de decisión automatizada.

 

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Greenfiber, adaptou medidas de seguridade de carácter organizativo e técnica adecuadas para que os tratamentos de dato leven a cabo con todas as medidas de seguridade e garantías para o interesado.

 

ACTUALIZACIÓN DA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Greenfiber resérvase o dereito de actualizar a presente política de privacidade, informando en caso necesario aos interesados dos cambios na mesma.